Specialisaties

Kinesitherapie – Manuele therapie
Dry Needling
(Sport)revalidatie
Neurologische revalidatie
Cardiale revalidatie
Sportbegeleiding
Zwangerschaps-
begeleiding
Bikefitting